Nâng cao năng lực IT comtor

COMTOR

eBook để hiểu rõ về COMTOR được yêu cầu tại Nhật

COMTOR , Công ty chúng tôi với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc cùng với các công ty offshore là Việt Nam , đã nghiên cứu về 「Communication」của Nhật Việt là điểm quan trọng trong việc phát triển phần mềm , do đó chúng tôi đã lấy việc communicate làm trung tâm để đào tạo IT comtor với tư cách là COMTOR.Bằng việc mở rộng nghiệp vụ hơn là IT COMTOR ở offshore,chúng tôi đặt mục tiêu tạo ra Comtor tốt nhất chuyên về phát triển phần mềm tại Nhật Bản.

Hãy nhập thông tin vào form,
Sau đó nhấn vào button Download.


Hãy nhập toàn bộ các mục bên dưới

  • Lý do bạn download tài liệu là gì ?