Quy ước sử dụng

Công ty cổ phần AtaraxiaDX (Bên dưới chúng tôi sẽ gọi là “Công ty chúng tôi”) quyết định các quy định sử dụng khóa học (Bên dưới chúng tôi sẽ gọi là "Quy định") về việc tham gia khóa học trực tuyến COMTOR (Bên dưới chúng tôi sẽ gọi là "Dịch vụ"). Nếu bạn đăng ký sử dụng dịch vụ này, vui lòng đọc trước quy định này và đồng ý với từng mục, và tại thời điểm bạn đăng ký sử dụng dịch vụ này, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận nội dung của quy định này.
Điều 1 (Dịch vụ)
Người dùng có thể chọn khóa học mình muốn học trong dịch vụ này và có thể xem và nghiên cứu nội dung của khóa học trực tuyến dựa theo những thủ tục mà công ty đã quy định . Người dùng là người sử dụng dịch vụ này theo quy định công ty.
Điều 2 (Đăng ký)
Về việc tham gia lớp học, Người dùng có thể sử dụng dịch vụ này bằng cách đồng ý tuân thủ các điều khoản công ty và đồng thời cung cấp thông tin cần thiết để đăng ký theo quy định của Công ty chúng tôi. Đối với các đơn đăng ký khóa học, sẽ tiến hành phỏng vấn với người phụ trách của Công ty, sau đó cần ký vào giấy chấp thuận để hoàn tất việc đăng ký khóa học.
Điều 3 Thay đổi và thông báo nội dung đăng ký.
Người dùng có trách nhiệm lưu trữ cẩn thận các thông tin như tên và địa chỉ email đã đăng ký tại thời điểm đăng ký khóa học và thông tin cần thiết để sử dụng dịch vụ này (sau đây gọi là "thông tin đăng ký"). Công ty có thể từ chối đăng ký nếu người đăng ký thuộc bất kỳ trong mục nào dưới đây
1. Trong trường hợp thông tin đăng ký được cung cấp cho Công ty có sai lệch, sai sót hoặc thiếu sót.
2. Khi sử dụng dịch vụ này, nếu bạn đã hoặc đang nhận được thông báo đình chỉ sử dụng.
3. Khi người dùng không thể thanh toán bằng phương thức thanh toán do Công ty chỉ định.
4. Nếu trước đây bạn đã chậm trễ trong việc thanh toán cho công ty chúng tôi.
5. Nếu Người nộp đơn là trẻ vị thành niên, người lớn được giám hộ, người được giám hộ hoặc người được hỗ trợ và chưa được sự đồng ý của người đại diện hợp pháp, người giám hộ, người phụ trách hoặc trợ lý.
6. Khi Công ty xác định rằng Người dùng có một số loại tương tác hoặc tham gia với các lực lượng chống đối xã hội, v.v. (Nhóm tội phạm có tổ chức, thành viên băng đảng, tổ chức cánh hữu, lực lượng chống đối xã hội, hoặc những người tương tự), hoặc hợp tác trong việc duy trì, vận hành hoặc quản lý lực lượng chống đối lực xã hội, v.v. thông qua tài trợ hoặc các phương tiện khác.
7. Ngoài ra, Cũng có trường hợp mà Công ty xác định rằng không phù hợp với tư cách là người dùng dịch vụ này.
Việc thông báo cho người dùng sẽ được thực hiện bằng cách đăng lên website của công ty chúng tôi và gửi email đến địa chỉ email đã đăng ký cho khóa học, và tại thời điểm mail được gửi sẽ được xem là hoàn thành thông báo. Người dùng phải thiết lập địa chỉ email đăng ký cho khóa học để có thể nhận được email từ công ty. Trường hợp công ty thông báo cho người dùng các thông tin liên quan đến dịch vụ này bằng email, hoặc ngay cả trường hợp người dùng có thiết lập từ chối nhận email từ chúng tôi, tại thời điểm mail được gửi đến địa chỉ email đã đăng kí cho khóa học sẽ được xem là hoàn thành thông báo. Trường hợp xảy ra lỗi trong địa chỉ email mà người dùng đã đăng ký cho khóa học, hoặc người dùng đã không thông báo cho công ty về việc thay đổi địa chỉ email, hoặc người dùng đã không thiết lập đúng để nhận được email, làm cho e-mail từ công ty chúng tôi không đến được người dùng, thì chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc không thể truy cập tương tự. Ngoài ra, người dùng phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại do phát sinh không thể truy cập tương tự gây ra và công ty sẽ hoàn toàn không chụ trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào. Các thông báo hoặc liên lạc từ người dùng liên quan đến dịch vụ này gửi đến công ty thì sẽ được thực hiện bằng cách gửi biểu mẫu liên lạc được đặt tại một vị trí thích hợp trên website của công ty hoặc bằng phương thức liên lạc do công ty chỉ định. Trường hợp có thông báo hoặc liên lạc từ người dùng, thì người dùng có thể xác minh danh tính của người dùng bằng phương pháp do công ty quy định.
Điều 4 (Phí sử dụng và phương thức thanh toán)
Khi học viên sử dụng dịch vụ này, học viên phải trả phí sử dụng theo quy định do chúng tôi đề ra.Về thủ tục phương thức chi trả và lệ phí dùng dịch vụ thì chúng tôi sẽ cho hiển thị trên trang web của chúng tôi. Phương thức thanh toán sẽ là Thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản theo sự chỉ định từ công ty chúng tôi.


Khi sử dụng dịch vụ này, cần nhập loại thẻ tín dụng, Tên , Mã số, thời gian có hiệu lực và ngày sinh trên trang nhập phương thức thanh toán. Việc thanh toán của người dùng sẽ dựa trên các điều khoản và điều kiện của từng công ty thẻ tín dụng. Ngoài ra ngày mà được xem là thẻ tín dụng của người dùng đã được sử dụng sẽ là ngày đăng kí từ page của dịch vụ thanh toán credit card bởi người dùng.


Khi sử dụng dịch vụ cần cung cấp các thông tin như Tên ngân hàng, Tên chi nhánh, Tên chủ tài khoản, số tài khoản. Học phí của tháng sau sẽ được thanh toán vào cuối tháng trước đó .Nếu ngày cuối tháng trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ tết thì học viên phải trả học phí vào ngày Thường ( Tức là thứ 2,3,4,5,6) cuối cùng của Tháng.
Điều 5 (Về việc sử dụng)
Ngày sử dụng dịch vụ này sẽ là ngày được chỉ định trong khóa học mà người dùng đã đăng ký. Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm khi sử dụng dịch vụ này ,Những hành động được thực hiện trong dịch vụ này và kết quả phát sinh thì người dùng phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. Mọi tranh chấp hay phát sinh giữa người dùng và bên thứ ba liên quan đến dịch vụ này sẽ do người dùng chịu trách nhiệm giải quyết và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những vấn đề đó.

Về thời gian học thì được quy định như bên dưới.
1. Việc tham gia học thì sẽ thực hiện theo lịch trình của lớp đã được quy định khi vào nhóm lớp .
2. Lịch học sẽ thực hiện :8 buổi / tháng , 2 buổi / tuần .
3. Thời gian của buổi học : 2 tiếng / 1 buổi .
4. Liên quan đến số ngày trong tháng, nếu đã vượt qua 8 buổi , về nguyên tắc sẽ nghỉ vào buổi khả dụng cuối cùng .
5. Trường hợp ngày học là Ngày lễ của Nhật thì sẽ học bù sau khi điều chỉnh lịch học với học viên. Tuy nhiên chỉ áp dụng cho trường hợp là số lần học trong 1 tháng là dưới 8 lần.
Điều 6 (Phương thức sử dụng của dịch vụ này )
Khoá học sẽ thực hiện hình thức học online ,dùng video Chat bằng「Zoom」. Người sử dụng phải thực hiện theo những điều sau đây.
1. Tạo account zoom để tham gia khoá học.
2. Install browser do công ty chúng tôi đề xuất.
3. Chuẩn bị những trang thiết bị cần thiết để học như là Máy tính, Micrô, Web camera.
4. Xác nhận xem là đường truyền ko ảnh hưởng đến việc học.
5. Giáo viên thì bao gồm cả nhân viên không thuộc công ty chúng tôi.
Nếu bạn có tài khoản Facebook, chúng tôi sẽ mời bạn tham gia nhóm Facebook của chúng tôi với tư cách là một cộng đồng dành cho người dùng Dịch vụ. Ngoài ra, người dùng phải sử dụng và tuân thủ các điều khoản sử dụng của ứng dụng và cả dịch vụ bên ngoài Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chi phí sử dụng nếu có phát sinh hay là về việc an toàn khi sử dụng dịch vụ bên ngoài liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.Thiết bị và các ứng dụng liên lạc cần thiết để nhận được việc cung cấp dịch vụ này sẽ được chuẩn bị và duy trì bằng chi phí và trách nhiệm của người dùng.Công ty không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ tương thích với bất kỳ thiết bị nào.
Điều 7 (Tạm dừng và tạm dừng dịch vụ)
Trong trường hợp gặp khó khăn trong cung cấp dịch vụ này vì những lý do sau, chúng tôi có thể Tạm dừng hoặc Dừng dịch vụ này mà không cần thông báo trước , Và trong trường hợp này thì Người dùng phải đồng ý là sẽ không dùng được dịch vụ này nữa.
1. Khi access quá tải, hay là do phát sinh hệ thống quá tải với những nguyên nhân không lường trước khác.
2. Khi cần đảm bảo an toàn cho người dùng.
3. Khi không được cung cấp dịch vụ viễn thông.
4. Khi khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ này vì lý do bất khả kháng như thiên tai.
5. Khi gặp khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ này do hỏa hoạn, mất điện hoặc các tai nạn không lường trước khác.
6. Khi hoạt động của dịch vụ này trở nên bất khả thi do luật pháp và các quy định được đề ra .
7. Trong trường hợp Công ty xét thấy cần thiết hoặc vì những lý do bất khả kháng khác.
Điều 8 ( Bảo hiểm hoàn tiền, Quy ước huỷ bỏ)
Trường hợp mà người sử dụng do lý do nào đó mà muốn hủy bỏ khoá học thì cho dù là đang học giữa tháng cũng sẽ không hoàn tiền lại.


Về việc hỗ trợ việc làm được hỗ trợ bởi dịch vụ này, ngành CNTT đề cập đến tất cả các ngành xử lý máy tính cá nhân (PC). Bạn không thể chọn nội dung công việc, địa điểm làm việc cho những công ty mà bạn giới thiệu. Số tiền hoàn trả thì tối đa là 3 tháng . Nếu vi phạm bất kỳ điều kiện nào sau đây thì việc bảo đảm hoàn lại tiền sẽ không được áp dụng.
1. Những người chưa hoàn thành tất cả các bước của Khóa học nâng cao
2. Những người đã tốt nghiệp nhưng không phải tốt nghiệp của 1 trong những trường sau "Khoa công nghệ thông tin", "Khoa văn hóa Nhật Bản" và "Khoa Business” .
3. Những người chỉ học E-learning.
4. Những người từ chối offer mà công ty đã giới thiệu.
5. Những người không đạt đến một cấp độ nhất định trong khoảng thời gian được chỉ định bởi dịch vụ này
6. Những người không thể ở lại Nhật Bản trong thời gian khóa học hoặc trong các hoạt động tìm kiếm việc làm (Sau khi quay lại Nhật thì có thể tham gia lại khoá học)
7. Người không tham gia thực tập thực hành đúng thời gian quy định
Điều 9 (Các mục Cấm)
Khi sử dụng dịch vụ này, người dùng không được làm những việc sau.
1. Chuyển giao, sử dụng, bán, đổi tên, cầm cố quyền sử dụng Dịch vụ cho bên thứ ba.
2. Làm Rò rỉ, cho mượn hoặc chuyển thông tin truy cập Zoom của dịch vụ này cho bên thứ ba.
3. Hành vi sử dụng một phần hoặc toàn bộ nội dung ngoài hình thức sử dụng (bao gồm sao chép, in lại, sửa đổi, biên tập, phân phối lại, chuyển nhượng, chụp, ghi,...)
4. Hành vi truyền dữ liệu vượt quá lượng dữ liệu nhất định do Công ty quy định thông qua Dịch vụ này.
5. Chuyển nhượng, cho bên thứ ba mượn thông tin đã đăng ký hoặc cho bên thứ ba sử dụng.
6. Vi phạm hoạt động kinh doanh, danh tiếng, uy tín, bản quyền, quyền sáng chế, quyền mẫu tiện ích, quyền thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác, quyền chân dung, quyền riêng tư, v.v.
7. Hành vi trái pháp luật, trái đạo đức, trật tự công cộng, cản trở hoạt động kinh doanh.
8. Sử dụng dịch vụ này trực tiếp hoặc như một hoạt động kinh doanh của bên thứ ba.
9. Hỏi hoặc tham khảo ý kiến ​​của người hướng dẫn của chúng tôi về những vấn đề không liên quan trực tiếp, chẳng hạn như câu hỏi về các dịch vụ bên ngoài của bên thứ ba được sử dụng trong dịch vụ này.
10. Mời hoặc khuyến khích người dùng khác, giảng viên và nhân viên của chúng tôi thực hiện các hành vi bất hợp pháp.
11. Những người dùng khác, giáo viên hướng dẫn và nhân viên của chúng tôi bị thiệt hại và bất lợi về kinh tế và tinh thần.
12. Hành vi phạm tội và hành vi dẫn đến hành vi phạm tội.
13. Bất kỳ hành vi quấy rối nào như quấy rối giáo viên hướng dẫn của chúng tôi hoặc cản trở tiến độ của bài học như hành vi xấu.
14. Tò mò thông tin bí mật của công ty chúng tôi không được tiết lộ cho công chúng, chẳng hạn như điều kiện làm việc của giáo viên hướng dẫn của chúng tôi.
15. Ngôn ngữ lăng mạ, hành vi đe dọa nhân viên của chúng tôi và các hành vi khác cản trở hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
16. Hành vi chia sẻ một thông tin đăng ký với một người không phải là mình và cho phép một người không phải là mình sử dụng dịch vụ này, đồng thời một người đăng ký nhiều người dùng.
17. Cố gắng lấy thông tin cá nhân của những người hướng dẫn của chúng tôi hoặc thu hút các cuộc họp bên ngoài dịch vụ này.
18. Can thiệp vào hoạt động lành mạnh của Dịch vụ, chẳng hạn như bằng cách vu khống hoặc quấy rối những người dùng khác của Dịch vụ hoặc Công ty trên SNS hoặc các trang web khác nhau.
19. Cung cấp dịch vụ dựa trên toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ.
20. Bất kỳ điều gì khác mà Công ty cho là không phù hợp với hoạt động của Dịch vụ.
Nếu vi phạm những điều trên, có thể bị phạt bằng các biện pháp dân sự (bồi thường thiệt hại, v.v.) và các biện pháp hình sự. Nếu người dùng có hành vi vi phạm gây thiệt hại cho Công ty hoặc bên thứ ba, người dùng phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý trong mọi trường hợp ngay cả sau khi dịch vụ kết thúc.
Điều 10 (Miễn trách nhiệm)
Người dùng phải đồng ý trước rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi hoặc liên quan đến các vấn đề được nêu trong các điều khoản sau.
1. hi bạn không hài lòng với việc sử dụng dịch vụ này.
2. Khi không thể nhận được hướng dẫn từ giáo viên trong khoảng thời gian cụ thể mà người dùng mong muốn hoặc khi giáo viên không trả lời câu hỏi mà người dùng đặt ra trong khoảng thời gian mà người dùng mong muốn.
3. Nếu giáo viên không hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc không liên quan đến nội dung học tập.
4. Khi xảy ra sự cố như nhiễm vi-rút do các tệp nhận được liên quan đến dịch vụ này.
5. Khi không thể sử dụng dịch vụ do mất hoặc không sử dụng được mật khẩu, v.v.
6. Tính bảo toàn, chính xác, cập nhật, an toàn, v.v. của tất cả các thông tin mà dịch vụ này cung cấp.
7. Tính hiệu quả, an toàn và chính xác của các chương trình do người dùng tạo ra.
8. Về việc sử dụng dịch vụ này, bất kỳ lý do nào gây nên việc người dùng sử dụng dịch vụ hoặc không thể sử dụng dịch vụ này.
Điều 11 (Thu thập, phân tích và xử lý thông tin về người dùng)
Công ty có thể tùy ý sử dụng thông tin đăng ký cũng như các thông tin và dữ liệu khác mà người dùng cung cấp cho Công ty nhằm mục đích cung cấp và vận hành Dịch vụ, cải thiện và nâng cao nội dung của Dịch vụ hoặc Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin dưới dạng không thể xác định cá nhân người dùng. Ngoài ra, nếu Công ty yêu cầu hợp tác trả lời các khảo sát ý kiến do Công ty thực hiện, Người dùng phải đồng ý với điều này.
Điều 12 (Không bảo hành và bồi thường thiệt hại)
Công ty không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến Dịch vụ ngoại trừ những điều được nêu rõ trong các Điều khoản này và không đảm bảo rằng Dịch vụ không có sai sót thực tế hoặc pháp lý. Nếu người dùng chịu bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm cả gánh nặng phí luật sư) trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này (bao gồm cả các trường hợp nhận được khiếu nại, v.v. từ bên thứ ba), chúng tôi sẽ ngay lập tức bồi thường cho điều này phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà Người dùng phải gánh chịu liên quan đến Dịch vụ, ví dụ như việc Công ty đình chỉ, kết thúc hoặc thay đổi việc cung cấp Dịch vụ, mất dữ liệu hoặc lỗi thiết bị do sử dụng Dịch vụ.
Điều 13 (Thay đổi hoặc chuyển nhượng dịch vụ, v.v.)
Nếu Công ty thấy cần thiết, Công ty có thể thay đổi nội dung của tất cả hoặc một phần của Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Người dùng. Và theo tình hình công ty thì chúng tôi có thể dừng cung cấp dịch vụ này, Trong trường hợp này thì chúng tôi sẽ thông báo trước cho người dùng biết . Trong Trường hợp Công ty chúng tôi chuyển giao hoạt động kinh doanh liên quan đến Dịch vụ cho bên thứ ba (bao gồm mọi hoạt động chuyển giao hoạt động kinh doanh, chia tách công ty hoặc bất kỳ hoạt động chuyển giao Dịch vụ nào khác), Người dùng sẽ được Công ty chuyển giao trạng thái hợp đồng dựa trên , các quyền và nghĩa vụ dựa trên thỏa thuận này, thông tin đã đăng ký với đăng ký khóa học và các thông tin khác đối với bên nhận chuyển nhượng của doanh nghiệp có liên quan và người dùng sẽ không chịu trách nhiệm về việc chuyển giao mà đã đồng ý trước.
Điều 14(Quy định Chung)
Ngay cả khi bất kỳ điều khoản hoặc một phần nào đó của các Điều khoản này được coi là không hợp lệ theo luật Hợp đồng Người tiêu dùng hoặc các luật và quy định khác, thì các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực. nó hợp lệ và đảm bảo hiệu lực của điều khoản hoặc một phần của điều khoản bị vô hiệu đó về mặt pháp lý và kinh tế ở mức tối đa có thể. Trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào liên quan đến các vấn đề không được quy định trong các Điều khoản này hoặc việc giải thích các Điều khoản này, Người dùng phải tuân thủ các quy định của Công ty. Nếu điều này không giải quyết được vấn đề, Công ty chúng tôi và người dùng sẽ giải quyết nhanh chóng vấn đề thông qua tư vấn theo nguyên tắc thiện chí.
Điều 15(Thay đổi điều kiện)
Công ty chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản này mà không cần thông báo trước về sự đồng ý.Các thay đổi đối với Điều khoản này sẽ có hiệu lực vào thời điểm Điều khoản thay đổi được đăng trên trang web của Công ty và người dùng sử dụng Dịch vụ sau những thay đổi đó sẽ được coi là đã đồng ý với thay đổi đó.